معرفی سادات لرستان
ساعت ٧:٠٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩۱/۱/۱٧   کلمات کلیدی: تاجو ،سادات شهنشاهی وند ،معرفی سادات لرستان ،ماسور

بسم الله الرحمن الرحیم

 معرفی سادات ساکن در استان لرستان سادات ساکن در لرستان عبارتند از

1.سادات شهنشاهی‌وند

2_سادات طاهروند

3_سادات قاسم‌وند

4_سادات خلفوند

5_سادات ندروند

6_سادات شاهرخوند

7_سادات مرتضی‌وند

8_سادات بهرام
9_سادات طباطبایی

10_سادات حیات‌الغیب
11_سادات جزایری

که هشت تیره اول به سادات آهوقلندری مشهور میباشندو در مناطق مختلف لرستان زندگی میکنند

سادات شهنشاهیوند یکی ازچندین تیره از سادات عزیز و بزرگواریست در استان لرستان ساکن میباشند و شامل5 تیره میباشد که